رزمایش گردانهای بیت المقدس 93

اعزام گردان بیت المقدس حبیب ابن مظاهر دهستان بقمچ در روز 

پنجشنبه 14 اسفندماه 93 ، باتوجه به بارش برف و سردی هــوا

...جهت شرکت در رزمایش سردار شهید شوشتری

به روایت تصویر :

/ 0 نظر / 41 بازدید