رزمایش بزرگ سردار سرلشگر شهید شوشتری

روز دوم رزمایش حضور گـــردان بیت المقدس حبیت ابن مظاهـــر  بصورت

سازمان یافته در صبحگاه رزمایش با حضور فرماندهی محترم قرارگاه امام

هادی (ع) واعضای محترم شــورای تأمین شهرستان ،امام جمعه محترم

شهرستان حاج آقای تاجی و نماینده محترم شهرستان چناران جناب آقای

دکتر دهقان ....... در تاریخ 15 اسفند ماه 93

به روایت تصویر :

/ 0 نظر / 88 بازدید