# عشایر

بازدید فــرماندهی محترم سپاه چناران از بسیجیان عشایر بقمچ

بازدید فـــرماندهی محترم سپاه شهرستان چناران و فرماندهی حوزه مقاومت بسیــــــج حبیب ابن مظاهر بقمــــچ از بسیجیان عشایر حــوزه در ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 134 بازدید