زمستان 92 بقمچ

برای کمک به فردی که در برف گیر کرده بود رفته بودیم و بعداز کمک به ایشان دیدم آبشار طوری یخ زده بود که چشم اندازی زیبا داشت و فرصت رو غنمیت شمردیم و با دوربینم عکس گرفتم :

به روایت تصویر:

/ 0 نظر / 16 بازدید